BAZA WIEDZY

 

Dezynfekcja & Dezodoryzacja

 
Dezynfekcja to działania zmierzające do zniszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych wraz z ich przetrwalnikami: bakterii, wirusów, grzybów, roztoczy.
Dezynfekcji wymagają lokale po zalaniu lub pożarze, miejsca zgonu, a także placówki medyczne.
Najczęściej stosuje się metodę dezynfekcji chemicznej.
Ma ona bardzo szerokie zastosowanie, a preparat dobierany jest odpowiednio w zależności od podłoża oraz problemu, który chcemy wyeliminować.
Zazwyczaj stosuje się preparaty na bazie: alkoholi, związków metali (np. srebra), utleniaczy (np. chlor), aldehydów czy kwasów. Dezodoryzacja to, innymi słowy, usuwanie brzydkich, niepożądanych zapachów.
Jest to działanie niezbędne w celu uniknięcia zagrożenia związanego z fetorem i procesami gnilnymi.

Dezynsekcja

Dezynsekcja jest to usługa mająca na celu tępienie szkodliwych owadów, ich jaj oraz larw. Wykonuje się ją zarówno ze względów sanitarnych – insekty mogą być nośnikiem drobnoustrojów powodujących groźne choroby, jak i gospodarczych. W zakres działań należących do dezynsekcji zalicza się:
# zwalczanie owadów biegających - karaluchów, prusaków, pluskiew, pcheł, mrówek (czarnych oraz mrówek faraona), pająków, kleszczy oraz innych szkodliwych owadów biegających jak np. obrzeżek gołębi czy rybik cukrowy;
# zwalczanie owadów latających – os, szerszeni, komarów, much, biedronek azjatyckich;
# zwalczanie szkodliwych owadów występujących w żywności – tępimy gatunki takie jak mklik mączny, omacnica spichrzanka, wołek zbożowy, pleśniakowiec lśniący oraz trojszyk ulec.

 

Usuwanie gniazd os, szerszeni

Pszczoły, osy i szerszenie to owady, które w okresie wiosenno-letnim często stają się nieproszonymi gośćmi w domach, na działkach czy w innych miejscach.
Zakłócają nie tylko spokój mieszkańców i użytkowników tych miejsc, ale także stanowić mogą dla nich zagrożenie zdrowia, a nawet życia.
Usuwanie gniazd na własną rękę nie jest dobrym pomysłem, gdyż wymaga odpowiednich narzędzi, środków owadobójczych i umiejętności, aby nie wyrządzić sobie czy innym osobom nieświadomie krzywdy.
 
Dlatego należy to zadanie powierzyć specjalistom.

Deratyzacja

Deratyzacja jest zabiegiem, w wyniku którego usunięte zostają szczury i inne gryzonie oraz związane z nimi niebezpieczeństwa. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie.
Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości. Obowiązek taki wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Fumigacja

Fumigacja to forma dezynfekcji polegająca na zwalczaniu szkodników substancją chemiczną w formie dymu, pary lub gazu.
Metodę tę stosuje się zazwyczaj w przemyśle drzewnym, w rolnictwie i ogrodnictwie, w przetwórstwie, budownictwie, a także transporcie.
Jest niezastąpiona również do zabezpieczania dokumentów.
Główną zaletą fumigacji jest jej wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna oraz neutralność procesu dla odkażanego materiału, a także bezpieczeństwo dla człowieka.

Usługi HACCP/GHP/GMP/IMP

System HACCP - Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności.
Skrót HACCP pochodzi od angielskiej nazwy Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).
HACCP został utworzony w celu zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych i gwarancji produkcji żywności takiej, której spożycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumenta.
Jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej i Polski.
Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji oraz przetwarzania żywności (GMP GHP). Jest to system prewencyjny służący minimalizowaniu ryzyka zagrożeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

 

Odbiór i utylizacja odpadów Kat. III

Odpady kategorii trzeciej inaczej nazywane "nieprzeznaczone do spożycia dla ludzi" to odpady należące do niskiego ryzyka.
 
Odpady takie gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
Pojemniki z odpadami żywności należy przekazywać do unieszkodliwienia ( utylizacji ) regularnie wyspecjalizowanemu odbiorcy, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
DDD InsectControl Dezynfekcja • Dezynsekcja • Deratyzacja © 2021.Wszystkie prawa zastrzeżone
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem